Följande personer ingår  styrelsen 2024

Anders Julin            Ordförande
Anders Strömqvist   Kassör
Rolf Nordlander       Sekreterare
Ann Keuer
Daniel Bergh
Malin Johansson
Mikael Lissman
Daniel Lundblad
Ronny Norrman
Benny Bendén